Motshagen GBO certificaatMotshagen Glas is lid van de Glas Branche Organisatie, de GBO. De GBO heeft als organisatie met haar leden gekozen voor certificering met als resultaat het Vakcertificaat. Hiermee wordt ingespeeld op de vraag naar constante en aantoonbare kwaliteit door betrouwbare bedrijven en vakkundige werknemers.

U als klant kunt op verschillende manieren daarvan profiteren: door een goed product geleverd te krijgen of een vakkundige service. Maar ook, en vooral, door een excellente kwaliteit. Kwaliteit is vaak echter pas zichtbaar nadat het product of dienst geleverd is. Behalve wanneer het bedrijf over een keurmerk beschikt of gecertificeerd is. Dat betekent immers dat aantoonbaar aan bepaalde kwaliteitsnormen is voldaan.

Motshagen Glas laat zien uitsluitend met vakbekwame en opgeleide medewerkers te werken. Dat betekent niet alleen dat kwaliteit en efficiency gewaarborgd zijn, maar ook dat er verantwoord en veilig wordt gewerkt. En tevens dat eventuele faalkosten tot een minimum beperkt worden.

Kortom: zaken waarmee vakmanschap zichtbaar wordt gemaakt en GBO-leden zich onderscheiden van hun concurrenten. Op de site www.glasspecialisten.nl vindt u verdere informatie hierover.